Slovenský jazyk

  • Slovenský jazyk a literatúra na GKM – plagát:

https://www.canva.com/design/DAEy1IL6yqQ/KOVcr3Zh5dfmPwHIYFJOyg/view?utm_content=DAEy1IL6yqQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 

  • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry:

zadania úloh aktuálneho ročníkapokyny a organizačný poriadok: https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/OSJL.alej

  • Užitočné odkazy:

Jazyk

Jazyková poradňa

https://jazykovaporadna.sme.sk/   Jazyková poradňa

Jazykovedné inštitúcie

http://www.juls.savba.sk/  Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

Online slovníky

http://www.skratky.sk/  Katalóg skratiek

http://slovnik.juls.savba.sk/  Krátky slovník slovenského jazyka

http://www.cudzieslova.sk/  Slovník cudzích slov online

http://www.slex.sk/index.asp  Slovník slovenského jazyka

http://slovnik.dovrecka.sk/synonymicky-slovnik  Synonymický slovník online

http://slovnik.dovrecka.sk/  Rôzne elektronické slovníky

Literatúra

Elektronické knihy

http://zlatyfond.sme.sk/  Zlatý fond denníka SME

Encyklopédie a prehľady literatúry

http://www.iliteratura.cz/ Svetová literatúra

http://www.books.sk/index.jsp  Encyklopédia súčasných slovenských spisovateľov

 Literárne múzeá

http://www.snk.sk/?literarne-muzeum-1 Slovenské národné literárne múzeum, Martin

http://www.oravamuzeum.sk/index.php/literarna-expozicia-p-o-h/expozicia Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín

http://www.oravamuzeum.sk/index.php/dom-martina-kukucina/expozicia  Dom Martina Kukučína, Jasenová

http://www.oravamuzeum.sk/index.php/hviezdoslavova-hajovna/expozicia  Hviezdoslavova hájovňa

http://www.snk.sk/?slovanske-muzeum-a-s-puskina  Slovanské múzeum A. S. Puškina

Knižnice

http://www.svkk.sk   Štátna vedecká knižnica, Košice

http://www.vkjb.sk/   Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice

Iné

http://slovencina.vselico.com/  Slovenský jazyk do vrecka

http://slovensky.diskusneforum.sk/  Slovenský jazyk – lingvistický magazín

http://www.litcentrum.sk/kniznarevue  Knižná revue

 

Archív príspevkov

Cesta rétora 2022/2023 – https://gym.gkmke.sk/2023/05/cesta-retora/

Poeta nascitur, orator fit 2021/2022 – https://gym.gkmke.sk/2022/03/poeta-nascitur-orator-fit/