Rodičovské združenie | pozvánka

Vážení rodičia,

pozývame Vás na konzultačné rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v utorok 21.novembra 2023 v čase od 15.00 do 17.15 h. v jednotlivých triedach. Obsahom konzultácií je informácia o dochádzke, správaní a prospechu Vašich detí. Zároveň zaznejú informácie o aktivitách školou organizovaných.

Tešíme sa na stretnutie.