Vizitky pedagógov

RNDr. Adriana Bariová

riaditeľka školy

vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
prvá atestácia
predmety: matematika, biológia
telefón: +421 907 949 640
email: riaditel@gkmke.sk
záľuby: kurzy prvej pomoci, turistika, beh, dobrovoľníctvo
konzultácie: streda 15.00 – 17.00 h.

Mgr. Ján Kocúrko, MBA

duchovný správca školy

Vedúci programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu
vzdelanie: Teologická fakulta v Košiciach
predmety: katolícke náboženstvo
telefón: +421 940 075 672
email: jankocurko@gkmke.sk
záľuby: práca s mládežou, šport, autá
konzultácie: pondelok 14.00 – 15.00 h.

Mgr. Art. Igor Dohovič, PhD.

zástupca riaditeľa pre ZUŠ, učiteľ hudobných predmetov
vzdelanie: Hudobná akadémia Ľvov, Ukrajina
predmety: hudba
telefón: +421 910 545 765
záľuby: cestovanie, skauting, hudba
email: igordohovic@gkmke.sk, igor@dohovic.com
konzultácie: utorok 15.00 – 16.00 h

Mgr. Barbora Uglajová

školská psychologička
vzdelanie: Karlova univerzita v Prahe
email: barborauglajova@gkmke.sk
záľuby: knihy, folklór, spev
konzultácie:

pre žiakov: utorok a štvrtok 08.00 do 15.00 h.

pre rodičov: štvrtok 13.30 – 15.30 h.

Mgr. Monika Janková

špeciálna pedagogička
vzdelanie: Filozofická fakulta PU v Prešove
predmety: špeciálne potreby žiakov a študentov
telefón: +421 911 872 801
email: monikajankova@gkmke.sk
záľuby: spev, divadlo, knihy, spánok
konzultácie: utorok 14.00 – 16.00 h.

RNDr. Mária Vavrová

výchovná poradkyňa
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
druhá atestácia
predmety: biológia, chémia, informatika
telefón: +421 911 872 801
email: mariavavrova@gkmke.sk
záľuby: knihy, programovanie, štúdium, príroda
konzultácie: streda 14.30 – 15.30 h.

PaedDr. Helena Čižmárová

Vedúca, Školiteľka a Hodnotiteľka programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu
externá redaktorka školského servisu TASR,
koordinátorka časopisu Quo vadis
vzdelanie: Pedagogická fakulta v Prešove UPJŠ v Košiciach
prvá atestácia
predmety: slovenský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, etická výchova
telefón: +421 911 872 801
email: helenacizmarova@gkmke.sk
záľuby: prednes, divadlo, literatúra, umenie, tanec, šport
konzultácie: pondelok 13.00 – 14.00 h.

Mgr. Šarlota Škorvánková

Vedúci, Školiteľ a Hodnotiteľ programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
predmety: matematika, biológia
telefón: +421 911 872 801
email: lota@gkmke.sk
záľuby: práca s mládežou, príroda, knihy
konzultácie: štvrtok 14.00 – 15.00 h.

Mgr. Monika Dzurdženíková

učiteľka anglického jazyka
vzdelanie: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity
predmety: anglický jazyk
telefón: +421 911 872 801
email: monikadzurdzenikova@gkmke.sk
záľuby: spev, divadlo, cestovanie
konzultácie: štvrtok 14.00 – 15.00 h.

Mgr. Katarína Deias

učiteľka anglického jazyka
vzdelanie: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity
predmety: anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra
telefón: +421 911 872 801
email: katarinadeias@gkmke.sk
záľuby: cestovanie, knihy, jazyky, hudba
konzultácie: piatok 14.00 – 15.00 h.

Mgr. Henrieta Šturmová

učiteľka  nemeckého jazyka
vzdelanie: Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove
predmety: nemecký  jazyk
telefón: +421 911 872 801
email: henrietasturmova@gkmke.sk
záľuby: jazyky, turistika
konzultácie: podľa dohody

Mgr. Janette Kolumberová

učiteľka dejín umenia
vzdelanie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
predmety: umenie a kultúra, dejiny umenia
telefón: 055/787 34 21
email: janettekolumberova@gkmke.sk
záľuby: umenie, kreativita
konzultácie: po dohode

Mgr. Elena Kolárová

učiteľka francúzskeho jazyka
vzdelanie: Filozofická fakulta PU Prešov
prvá atestácia
predmety: francúzsky jazyk
telefón: +421 911 872 801
email: elenakolarova@gkmke.sk
záľuby: jazyky
konzultácie: utorok 7.30 – 8.00 h.

Mgr. Marcela Martončíková

koordinátor pre činnosť študentskej firmy
vzdelanie: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta KU v Ružomberku
predmety: občianska náuka, aplikovaná ekonómia, etika
telefón: +421 911 693 742
email: marcelamartoncikova@gkmke.sk
záľuby: kniha, film, história, divadlo, tanec
konzultácie: streda 14.30 – 15.30 h.

Mgr. Lenka Bruníková

učiteľka dejepisu a občianskej náuky
vzdelanie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
predmety: dejepis, občianska náuka
telefón: +421 911 872 801
email: lenkabrunikova@gkmke.sk
záľuby: cestovanie, šport, knihy
konzultácie: pondelok 14.00 – 15.00 h.

Mgr. Nikola Lacková

koordinátorka Školského parlamentu
vzdelanie: Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
predmety: dejepis, občianska náuka
telefón: +421 911 872 801
email: nikolalackova@gkmke.sk
záľuby: cestovanie, šport, knihy, zdravotníctvo
konzultácie: pondelok 13.00 – 14.00 h.

RNDr. Beáta Guteková

správca učebne fyziky
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
druhá atestácia
predmety: matematika, fyzika
telefón: +421 911 872 801
email: beatagutekova@gkmke.sk
záľuby: knihy, umenie, pečenie
konzultácie: pondelok: 7.00 h. – 7.45 h. (po predchádzajúcej dohode správou cez Edupage)
príprava na fyzikálne a matematické súťaže::
streda: 7.00 h. – 7.45 h. pre 2. ročník gymnázia (FYZ)
štvrtok: 7.00 h. – 7.45 h., 13.45 h. – 15.00 h. pre 1. ročník gymnázia (MAT + FYZ)

Mgr. Matej Gardoš

koordinátor športových aktivít
vzdelanie: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity
predmety: telesná a športová výchova, základy športovej prípravy
telefón: +421 911 872 801
email: matejgardos@gkmke.sk
záľuby: zápasníctvo, lezenie, knihy
konzultácie: streda 14.00 – 15.30 h.

Mgr. Milan Hovanec

konzultant pre ECDL, správca počítačovej siete
vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave, CMBFTI v Košiciach
prvá atestácia
predmety: katolícke náboženstvo, informatika
telefón: +421 911 872 801
email: milanhovanec@gkmke.sk
záľuby: knihy, príroda
konzultácie: streda 13.45 – 14.30 h.

Mgr. Adriana Lauffová

učiteľka ruského jazyka
vzdelanie:
predmety: ruský jazyk
telefón: 0911 872 801
email: adrianalauffova@gkmke.sk
konzultácie: streda 7.30 h. – 8.00 h. | vždy po dohode

Ing. Lucia Palková

školská digitálna koordinátorka
vzdelanie: Technická univerzita v Košiciach
predmety: informatika
telefón: +421 911 872 801
email: luciapalkova@gkmke.sk
záľuby: knihy, cestovanie
konzultácie: emailom alebo online podľa dohody