Vizitky pedagógov

Mgr. Monika Janková

špeciálny pedagóg
vzdelanie: Filozofická fakulta PU v Prešove
predmety: špeciálne potreby žiakov a študentov
telefón: 055/787 34 21
záľuby: spev, divadlo, knihy, spánok
konzultácie: pondelok 12.30 – 15.00 h.

Mgr. Stanislava Girová

školský psychológ
vzdelanie: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
telefón: 055/787 34 21
záľuby: knihy, príroda, tanec
email: stanislava.girova@gmail.com
konzultácie: pondelok 13.30 – 16.00 h.

Mgr. Lucia Hromadová

Školiteľ a Hodnotiteľ programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu
správca výtvarného ateliéru
vzdelanie: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove
predmety: geografia, výtvarné umenie
telefón: 055/787 34 21 ?
email: lucia.richnavska@gmail.com
záľuby: zvieratá, ochranárstvo, ekológia, príroda, kreatívne tvorenie, pečenie, varenie
konzultácie: štvrtok 12.30 – 13.30 h.

Mgr. Milan Koščo

zástupca riaditeľa školy
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
druhá atestácia
predmety: matematika, geografia, ekonómia
telefón: 055/787 34 29
email: kosco.milan@gkmke.sk
záľuby: cestovanie, kniha, psychológia, Korzika
konzultácie: pondelok 14.30 – 15.30 h.

Mgr. Elena Kolárová

učiteľ francúzskeho jazyka
vzdelanie: Faktulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove
predmety: francúzsky jazyk
telefón: 055/787 34 21
záľuby: jazyky
konzultácie: streda 14.30 – 15.00 h.

Mgr. Jana Hušeková

učiteľ nemeckého jazyka
vzdelanie: Nemecký jazyk
predmety: nemecký jazyk
telefón: 055/787 34 21
záľuby: jazyky
email:
konzultácie: utorok 14.30 – 15.00 h.

Mgr. Matej Gardoš

koordinátor športových aktivít
vzdelanie: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity
predmety: telesná a športová výchova, základy športovej prípravy
telefón: 055/787 34 21
email: macogard@gmail.com
záľuby: zápasníctvo, lezenie, knihy
konzultácie: streda 14.00 – 15.30 h.

Mgr. Marcela Martončíková

koordinátor pre činnosť študentskej firmy
vzdelanie: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta KU v Ružomberku
predmety: občianska náuka, aplikovaná ekonómia, etika
telefón: 055/787 34 21
email: mmartoncikova@gmail.com
záľuby: kniha, film, história, divadlo, tanec
konzultácie: utorok 14.00 – 15.00 h.

Mgr. Ľudmila Šoltisová

koordinátor projektu Vojvoda z Edinburghu,

učiteľ anglického jazyka
vzdelanie: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
prvá atestácia
predmety: anglický jazyk, hudobná výchova
telefón: 055/787 34 21
email: ludmilasoltisova@gmail.com
záľuby: spev, šport, cestovanie, umenie
konzultácie: pondelok 13.45 – 14.45 h.

Mgr. Nikola Lacková

koordinátorka Študentskej rady
vzdelanie: Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
predmety: dejepis, občianska náuka
telefón: 055/787 34 21
email: nikola.lackova93@gmail.com
záľuby: cestovanie, šport, knihy, zdravotníctvo
konzultácie: štvrtok 10.00 – 11.00 h.

Mgr. Monika Dzurdženíková

vedúca predmetovej komisie jazykov
vzdelanie: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity
predmety: anglický jazyk
telefón: 055/787 34 21
email: sukovska.monika@gmail.com
záľuby: spev, divadlo, cestovanie
konzultácie: štvrtok 14.00 – 15.00 h.

Mgr. Šarlota Škorvánková

Vedúci, Školiteľ a Hodnotiteľ programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu

vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
predmety: matematika, biológia
telefón: 055/787 34 21
email: lotaskorvi@gmail.com
záľuby: práca s mládežou, príroda, knihy
konzultácie: pondelok 14.30 – 15.30 h.

RNDr. Beáta Guteková

správca učebne fyziky
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
druhá atestácia
predmety: matematika, fyzika
telefón: 055/787 34 21
email: gutekova.beata@gkmke.sk
záľuby: knihy, umenie, pečenie
konzultácie: štvrtok 14.00 – 15.00 h.

Mgr. Zdenka Krajňáková

koordinátor environmentálnej sekcie
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
druhá atestácia
predmety: geografia, biológia
telefón: 055/787 34 21
email: krajnakova.zdenka@gkmke.sk
záľuby: showbiz
konzultácie: štvrtok 14.00 – 15.00 h.

Ing. Renát Haluška

správca počítačovej siete
vzdelanie: Technická univerzita v Košiciach
Katedra elektroniky a multimediálnych komunikácii FEI
predmety: informatika
telefón: 055/787 34 21
email: renat.haluska@tuke.sk
záľuby: turistika, knihy
konzultácie: piatok 14.30 – 15.30 h.

Mr. Jordan Shea Arnold

anglický lektor
vzdelanie: Texas University, USA
predmety: anglický jazyk, konverzácia v anglickom jazyku
telefón: 055/787 34 29
email: arnold.jordan@gkmke.sk
záľuby: cestovanie, štúdium
konzultácie: štvrtok 10.00 – 11.00 h.

PaedDr. Helena Čižmárová

Vedúci, Školiteľ a Hodnotiteľ programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu

správca kabinetu slovenský jazyk a literatúra
externý redaktor školského servisu TASR
koordinátorka časopisu Quo vadis
vzdelanie: Pedagogická fakulta v Prešove UPJŠ v Košiciach
prvá atestácia
predmety: slovenský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, etická výchova
telefón: 055/787 34 21
email: cizmarovah@gmail.com
záľuby: prednes, divadlo, literatúra, umenie, tanec, šport
konzultácie: pondelok 14.00 – 15.00 h.

RNDr. Mária Vavrová

výchovná poradkyňa, expert pre implementáciu projektu IT akadémia
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
druhá atestácia
predmety: biológia, chémia, informatika
telefón: 055/787 34 24
email: mvmariavavrova@gmail.com
záľuby: knihy, programovanie, štúdium, príroda
konzultácie: utorok 14.30 – 15.30 h.

Mgr. Ján Kocúrko

Vedúci programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu

duchovný správca školy
vzdelanie: Teologická fakulta v Košiciach
predmety: katolícke náboženstvo
telefón: 055/787 34 21
email: kaplan.sskm@gmail.com
záľuby: práca s mládežou, šport, autá
konzultácie: pondelok 14.00 – 15.00 h.

RNDr. Adriana Bariová

riaditeľka školy
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
prvá atestácia
predmety: matematika, biológia
telefón: 055/787 34 20
email: adriana.bariova@gmail.com
záľuby: kurzy prvej pomoci, turistika, beh, dobrovoľníctvo
konzultácie: streda 15.00 – 17.00 h.