Deň dentálnej hygieny

V kontexte prezentácie Dňa dentálnej hygieny sa v priestoroch nášho gymnázia uskutočnila prednáška žiakov pre žiakov zameraná na starostlivosť o zuby. Pekný a žiarivý úsmev je to, čím sa chce pýšiť každý. Je však potrebné venovať cieľavedomú a sústavnú starostlivosť o chrup. Študenti štvrtého ročníka predstavili mladším žiakom formy dentálnej hygieny pri dodržaní hygienických opatrení. Ďakujeme za prípravu a organizáciu podujatia.