Európsky deň jazykov

„Hranice jazyka sú hranicami môjho sveta.“ (L. Wittgenstein)

Európsky deň jazykov sa oslavuje 26. septembra už 20 rokov. Jeho cieľom je dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a šírenie kultúrneho dedičstva nášho kontinentu. Medzi množstvo škôl, ktoré sa každoročne do osláv tohto dňa zapájajú, patrí aj naša škola. Počas vyučovacích hodín v týždni od 20. do 27. septembra sme ponúkli našim študentom množstvo aktivít.

Študenti druhého ročníka gymnázia sa zúčastnili besedy so zahraničným hosťom, ktorý sa s nimi rozprával o štúdiu cudzích jazykov a skúsenostiach, ktoré nadobudol životom v rôznych krajinách.

Ostatní študenti sa do osláv zapojili prostredníctvom kvízov o jazykoch. Takisto dostali možnosť skúsiť si prácu prekladateľov, keď porovnávali frazeologizmy v rôznych jazykoch a hľadali slovenské ekvivalenty.

Veríme, že všetky tieto aktivity motivujú študentov k ďalšiemu štúdiu jazykov a už teraz sa tešíme na budúci rok.

Mgr. Katarína Deias