Triedni dôverníci

V školskom roku 2023/2024 boli z radov rodičov v jednotlivých triedach gymnázia zvolení títo triedni dôverníci:

1.Ag – Mgr. Terézia Gurbaľová

2.Ag – Ing. Arpád Bari

3.Ag – Mgr. Mária Šáriczká

4.Ag – Mgr. Denisa Ňaršanská