Triedni dôverníci

V školskom roku 2020/2021 boli z radov rodičov v jednotlivých triedach gymnázia zvolení títo triedni dôverníci:

1.Ag – Bc. Denisa Ňaršanská

2.Ag – p. Helga Tkáčová

3.Ag – Ing. Marián Stahovec

4.Ag – Ing. Vladimír Tóth