Triedni dôverníci

V školskom roku 2021/2022 boli z radov rodičov v jednotlivých triedach gymnázia zvolení títo triedni dôverníci:

1.Ag –

2.Ag – Bc. Denisa Ňaršanská

3.Ag – p. Helga Tkáčová

4.Ag – Ing. Marián Stahovec