KyberTím u siedmakov

kybertím

Naši gymnazisti, Tomáš Horňák a Sebastián Surmánek z 1. Ag, navštívili 2. mája 2022 siedmakov. Členovia KyberTímu GKMKE pripravili pre chlapcov prednášku o počítačovej bezpečnosti. Bola zameraná na bezpečnosť pri hraní počítačových hier cez Steam.

kybertím

kybertím

Gymnazisti  predstavili bezpečnostné hrozby, s ktorými sa môžeme stretnúť v online priestore pri hraní hier. Vysvetlili, čo je to Scam a ako sa mu dá predísť. Objasnili význam silného hesla a dvojfaktorovej autentifikácie. Chlapcov upozornili na neznáme a neoverené linky a ukázali im, ako ich možno rozpoznať.

kybertím

kybertím

kybertím

Siedmaci na záver spoločne zhrnuli nové poznatky k téme Počítačová bezpečnosť do pojmovej mapy.

kybertím

Chlapci celý čas s úžasom počúvali a aktívne sa zapájali do diskusie.

kybertím

kybertím

kybertím

Ďakujeme gymnazistom za výber aktuálnej témy, ktorú prispôsobili veku poslucháčov a za prezentovanie aktuálnych informácií z počítačovej bezpečnosti.

Spracovala: RNDr. Mária Vavrová