Blog/vlog contest 2020

Cieľom online súťaže v písaní blogov a tvorbe video blogov bolo podnietiť študentov k tvorivosti, vyskúšať si náročnosť či jednoduchosť vytvorenia blogu, ktorý zaujme čitateľa, či nakrútenia videa, ktoré bude dobré po každej stránke … a to všetko navyše v angličtine. Mnohí sa tejto výzvy ujali, ako sa vraví, „na jednotku“.

Sme radi, že Vám komisia zložená z vyučujúcich anglického jazyka a vedenia školy môže predstaviť víťazov:

  1. miesto – Alexandra Voláková, 3. Ag
  2. miesto – Emma Ryšková, 3. Ag  https://emmarysko.wixsite.com/website
  3. miesto – Juraj Šoltis, 1. Ag
  4. miesto – Kiara Koščová, 2. Ag, Lucia Lišková, 3. Ag, Dávid Kráľ, 3. Ag

 

Víťazom blahoželáme.

Víťazné práce budú postupne zverejnené na facebookovej stránke nášho gymnázia.