Putovanie za Interaktívnou PSP

Naši bádatelia z predmetu Bádateľské aktivity v biológii a v chémii sa v jedno štvrtkové popoludnie (24. novembra 2022) učili netradične – nie na strednej, ale na vysokej škole.

Za informáciami z oblasti Anorganickej chémie sme sa vybrali do sveta. Kde? Tam, kde sa dennodenne vedci aj učitelia venujú výskumu v tejto oblasti chémie a pripravujú ďalších odborníkov pre prax. Asi už tušíte, že sme navštívili Prírodovedeckú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Konkrétne Ústav chemických vied.

Naša Bádateľská exkurzia začala pri Interaktívnej periodickej tabuľke. Vysokoškoláci Michaela a Jakub nám priblížili zaujímavosti o chemických prvkoch a ich objaviteľoch. Ukázali nám, ako používať interaktívnu periodickú tabuľku a potom to už mal pod palcom náš Nikolas, a to doslova, pretože v tabuľke hľadal prvky a spúšťal rôzne videá ako profesionál.

Dozvedeli sme sa rôzne zaujímavosti o chemických prvkoch, o ich vlastnostiach i reaktivite. Pozreli sme si množstvo zaujímavých pokusov, aj také, ktoré nemožno realizovať v našich podmienkach v škole.

Nasledovala exkurzia vo vysokoškolskom laboratóriu, kde nám už RNDr. Miroslava Matiková – Maľarová, PhD. priblížila možnosti štúdia na PF UPJŠ a podrobnejšie predstavila štúdium jednotlivých odborov chémie na tejto vysokej škole. Naši žiaci si mohli vyskúšať niekoľko experimentov a cez okulár mikroskopu preskúmať rôzne pozoruhodné kryštály, pripravené v tomto laboratóriu.

Ďakujeme všetkým za príjemne strávené vedecké popoludnie a interaktívne zážitky s periodickou tabuľkou a chemickými prvkami.

 

Fotogaléria