Rodná zem

V utorok 28.mája sme sa rozhodli spolu s pani učiteľkou M. Martončíkovou a s pani učiteľkou K. Molnárovou stráviť večer plný folklóru a tradícií. Naše kroky viedli do Štátneho divadla na baletné predstavenie Rodná zem, ktorého režisérom a choreografom je Ondrej Šoth.

Prežili sme príbeh mladej devy z Česka a slovenského junáka, ktorým v láske neprajú rodičia švárnej dievčiny. Chcú ju vydať za bohatého mládenca. Celé predstavenie sa nieslo v duchu českých a slovenských tradícií, folklóru a ľudových spevov. V poslednom dejstve nechýbala štipka cigánskej kultúry. Divadelné predstavenie je venované vzniku samostatného Československa.

Obrázok prevzatý z: kosickespravy.sk

Spracovali: Magdaléna Nagyová a Lucia Líšková