Európsky deň jazykov

Každý rok si 26. septembra pripomíname Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

Pri tejto príležitosti sa na našom gymnáziu uskutočnila akcia, pri ktorej každá trieda prezentovala jeden z európskych jazykov. Študenti si pripravili zábavné kvízy o krajinách, v ktorých sa hovorí európskym jazykom. Prváci predstavili Ukrajinu, druháci Mexiko, tretiaci USA a štvrtáci Francúzsko. Nechýbalo ani tradičné občerstvenie a tanečné kreácie, typické pre danú krajinu. Atmosféra bola skvelá.

Foto: 1.Ag

 

Foto: 2.Ag

 

Foto: 3.Ag

 

Foto: 4.Ag

 

Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Nikole Lackovej a pani učiteľke Mgr. Kataríne Deias za zorganizovanie akcie i žiakom, ktorí sa podieľali na príprave.

 

 

Boli to príjemne strávené chvíle so spolužiakmi i s učiteľmi. Veľa zábavy, smiechu, dobrého jedla a zaujímavostí. (Kiara, 4.Ag)

 

Dnešný deň sa mi veľmi páčil. Vďaka kvízu som sa dozvedel nové informácie o krajinách i kultúre. Bolo to veľmi obohacujúce a zábavné. Rovnako ma teší kreativita našich študentov, no asi najviac sa mi páči, že nie sú iba triedami, ale naprieč celým gymnáziom sú spoločenstvom mladých ľudí, kde záleží na každom jednom. (školský kaplán)

 

Fotogaléria

 

Spracovala: Bianka Ňaršanská, 3.Ag

Foto: Antonina Varodi, 3.Ag

plagát: https://nivam.sk/europsky-den-jazykov-2022/