Plán IT výučby

Toto rozdelenie je len návrhom. Počet hodín a plán výučby na aktuálny školský rok sa stanoví po dohode s firmou NESS vždy pred začiatkom nového školského roka.

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
3 hod. týždenne 3 hod. týždenne 3 hod. týždenne 3 hod. týždenne
C# programovanie

(2 hod/týždeň – NESS)

Programovanie

pre Android

(2 hod/týždeň – NESS

/iná IT spoločnosť)

Java

(2 hod/týždeň – NESS)

Web, SQL

(2 hod/týždeň – NESS)