Plán IT výučby

Žiaci prichádzajúci na naše gymnázium reflektujú zvýšený záujem o IT odvetvie a my na tieto výzvy reagujeme. V súlade so štátnym vzdelávacím programom študentom ponúkame v rámci prvých troch ročníkov spolu 4 hodiny informatiky a maturantom seminár z informatiky (5 hodín týždenne). Okrem týchto hodín majú študenti v každom ročníku možnosť absolvovať navyše voliteľný predmet programovanie v časovej dotácii 2 hodiny týždenne vo všetkých ročníkoch. Predmet programovanie vyučujú skúsení odborníci z IT firiem a vysokých škôl, medzi ktorými majú zastúpenie aj mnohí naši absolventi.

 

V šk. roku 2023/2024 predmet programovanie odborne vyučujú:

Ing. Jozef Brunik – Procesná automatizácia a. s., programátor a projektový manažér
Bc. Martin Bača – PF UPJŠ Košice (absolvent)

 

Vyučujúci v šk. rokoch 2017/2018 – 2022/2023:

Ing. Jozef Brunik [Procesná automatizácia a. s., programátor a projektový manažér];
Martin Pach [Global Logic]; (absolvent)
Ing. Renát Haluška, PhD. [TUKE, Umelá inteligencia];
Mgr. Michaela Linková [PF UPJŠ v Košiciach]; (absolvent)
Ing. Tomáš Lojka [NESS k.d.c.];
Ing. Miroslav Petro [NESS k.d.c.]