Začiatok školského roka a užitočné informácie

Milí študenti, vážení rodičia!

Začiatok školského roka je vo štvrtok 02. septembra 2021 prezenčnou formou. Prosíme Vás, aby ste sa zhromaždili vo svojich triedach o 9.00 h. Vyučovanie v tento deň skončí okolo 11.30 h. Keďže je jedáleň a vstupná chodba v rekonštrukcii, prosíme, aby ste si všimli informácie o pohybe v budove školy, ktoré sú umiestnené vo vestibule.

Je potrebné vyplniť tzv. vyhlásenie o bezpríznakovosti a to buď cez EduPage platformu alebo vypísaním tlačivo priamo v triede.

Triedni učitelia Vám poskytnú všetky informácie.

Pre rodičov organizujeme rodičovské spoločenstvo v pondelok 06.09.2021 od 16.30 h., kde je účasť rodičov veľmi žiadúca.