Navštívili nás naši absolventi

Špeciálny dôvod na radosť sme mali v stredu 23. júna. Naše gymnázium navštívili bývalí študenti,  novokňaz František Bujňák a diakon Jakub Mura.

V školskej kaplnke František slávil sv. omšu a udelil nám novokňazské požehnanie.

Ďakujeme Františkovi a do jeho kňazského pôsobenia na jeho prvom kaplánskom mieste vo Farnosti sv. Alžbety v Košiciach mu prajeme veľa Božieho požehnania, darov Ducha Svätého a ochranu Panny Márie, matky kňazov.