Ako je to s konceptom prezentácie gymnázia?

Je februárový piatok. Dokonca prvý piatok. Žiaci a študenti sú už 120 dní doma. Často sa skloňujú spojenia dištančné či online vzdelávanie. Prognózujeme pesimistické a optimistické scenáre (v tomto poradí), dokedy tento stav bude trvať (ináč povedané ako dlho bude ešte pokračovať). Empíriou viacerí dospeli k záveru, že klasickú interakciu učiteľ – žiak zrejme dlhodobo online priestor nenahradí. Všetci by sme si priali, aby nám študenti každé ráno zamávali do kamery pekne upravení a učesaní, a aby sa predbiehali v reakciách na otázky. Dôstojné elektronické zariadenie k tomu je už len príjemným bonusom. Je zvláštne pozorovať, že aj v 21. storočí sa niekto s týmto taktom „narodí“ a niekto sa k tomu ani „nedopracuje“. Je to aj tým, že sme len ľudia.

Do tejto situácie virtuálneho sveta bolo treba implementovať koncept prezentácie školy. Premyslená stratégia sa javila ako priam ideálne riešenie, s ktorým však málokto mal skúsenosti. Ale napriek tomu si myslím, že sa to vďaka zanietenosti niektorých ľudí (za čo im patrí veľká vďaka neumenšená skutočnosťou, že ďakujeme v zátvorkách) podarilo.

Celý koncept prezentácie je viazaný na online prostredie webu a sociálnych sietí. V našom prípade ide o stránku gym.gkmke.sk a facebookový profil @GKMKE. Keďže zastávame názor, že viera a veda si neodporujú, aj táto línia je prítomná v segmente prezentácie školy. Začali sme v jeseni 2020 impulzom, ktorého ambíciou bolo predstaviť isté piliere viery. Pokračovaním bola séria adventných besied, ktoré moderovali naši kolegovia (uvádzame bez akademických titulov, ale nemusí byť na škodu pozrieť si na našom webe, že majú naozaj dobré vzdelanie, napr. kliknutím tu) Adriana Bariová, Monika Janková a Janko Kocúrko. Hosťami boli naši učitelia v rolách ako ich nepoznáte a tým sme chceli upramiť pozornosť aj na neformálny rozmer aktivít na našej škole. Mohli ste sa virtuálne stretnúť s Petrom Gombíkom, Katarínou Vincejovou, Helenou Čižmárovou, Ivanou Samkovou, Máriou Počátkovou, Jurajom Kováčom, Igorom Dohovičom a ďalšími.

V januári 2021 sme koncept prezentácie obohatili o krátke prezentačné videá predmetov, ktoré sa vyučujú na gymnáziu. Myslíme si, že predmet by mal z odbornej stránky predstaviť jeho garant, teda v našom prípade učitelia. A tak ste mohli vidieť (prípadne na tomto mieste môžete prestať čítať, kliknúť na náš facebookový profil @GKMKE a presvedčiť sa na vlastné oči) videá o slovenskom jazyku a literatúre (vrátane časopisu Quo vadis), cudzích jazykoch (anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku), biológii a chémii, matematike a fyzike, informatike a programovaní, geografii, dejepise a občianskej náuke. A to ešte vôbec nie je všetko.

Okrem toho ste si mohli všimnúť nové propagačné plagáty, záložky a informačné brožúry v modro sivej farbe. Veľký banner môžete vidieť pri kostole na kalvárii. A aktuálne beží kampaň aj v prostriedkoch MHD (s financovaním nám pomáha Rodičovská rada). Celý previanočný čas sme vám na sociálnych sieťach (instagrame gkm_kvp a facebooku) prinášali sériu trefných myšlienok aj v zmysle toho, čo môžete zažiť na našej škole. Formálne i neformálne.

Priestor dostali aj súčasní študenti vo videu o cudzích jazykoch, či pri prezentácii úspešného časopisu. Aktivity študentskej firmy Bufeed môžete sledovať na tomto odkaze. Sme limitovaní možnosťou stretávania sa, preto celý koncept prezentácie školy nebol predstavený ako jedno súvislé video, či jednorázový online deň otvorených dverí, ale ako sled aktivít, ktorý začal a bude naďalej pokračovať až do konca školského roka. A máte sa na čo tešiť.

Poďakovanie patrí aj hrdým absolventom, ktorí na nás v dobrom spomínajú. Dnes sú etablovaní na pracovnom trhu, alebo úspešne študujú na univerzitách. Gymnázium je prípravou na univerzity. Preto kvalitná a prísna príprava je zárukou dobrého základu. A nie nadarmo je overenou pravdou, že „každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná“ (Heb 12, 11). Určite to oni sami potvrdia. Poďakovanie patrí (a verím, že mená v tomto zozname budú ešte pribúdať) Veronike Rendekovej, Róbertovi Kleinovi, Filipovi Korimovi, Antónii Juhásovej, Tatiane Lörincovej, Danke Melicharovej a ďalším (opäť uvedené bez akademických titulov).

A teraz zásadná otázka. Aký má význam toto pojednávanie? 1. Ozrejmiť sled krokov, ktoré venujeme prezentácii školy. 2. Odpovedať na zvedavé otázky, ako sa bude robiť prezentácia školy (už sa robí od jesene). 3. Poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na celom koncepte prezentácie školy. 4. Celú stratégiu propagácie vrátane tvorby videí vedie kaplán Janko Kocúrko, za čo mu patrí veľka vďaka. 5. Aby sa naštvali tí, na ktorých som zabudol (nechtiac). Každopádne veľká vďaka každému za zdieľanie i podporu.

Prajeme vám pevné zdravie, tešíme sa na súčasných a budúcich študentov. Vzdelávanie potrebuje komplexné príležitosti.

Koniec prvej časti.