Prezentácia PF UPJŠ u maturantov

Blížia sa termíny odosielania prihlášok na vysoké školy. Žiaci končiacich ročníkov gymnázií majú možnosť absolvovať dni otvorených dverí alebo virtuálne prehliadky vysokých škôl. Zatiaľ len v online priestore.

Dňa 2.2.2021 prišla vysoká škola dokonca priamo za našimi maturantmi!

prezentácia upjš

Žiaci 4.Ag sa zúčastnili online prezentácie, ktorú pripravila Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach. Dozvedeli sa informácie:

  • o možnostiach štúdia na tejto fakulte,
  • o podmienkach prijatia na PF UPJŠ,
  • o štúdiu na tejto fakulte a o tom, čo ich na vysokej škole čaká.

prezentácia upjš

Ďakujeme zástupcovi PF UPJŠ za podnetné informácie a maturantom prajeme správne rozhodnutie pri výbere vysokej školy.