Zmena telefónnych čísel

Milí rodičia a študenti!

Oznamujeme, že od 1. novembra 2022 sa menia telefónne čísla.

Nové telefónne čísla nájdete v časti Kontakt v dolnej časti webstránky našej školy alebo v pdf súbore:

Nové telefónne čísla