Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti

Pri príležitosti Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti sa na našej škole intenzívnejšie ako inokedy venujeme zvyšovaniu bezpečnostného povedomia. V rámci hodín informatiky gymnazisti absolvujú workshopy a aktivity zamerané na odhaľovanie podvodných správ (phishig, vishing, smishing), ochranu osobných údajov či zabezpečenie svojho mobilného telefónu alebo prehliadača v počítači.

Úvodnú aktivitu s témou Podvodné správy už 6. októbra 2023 absolvovali naši prváci – gymnazisti. Nadobudnuté poznatky o podvodných správach využili pri riešení Phishingového testu od CSIRT-UPJŠ.

KyberTím navštívil 6. októbra 2023 aj triedu 8. B na našej ZŠ. Žiaci sa oboznámili so základmi informačnej bezpečnosti a svoje znalosti overili v bezpečnostnom teste. Vyskúšali si testovanie podozrivých odkazov a súborov a skúmali aj úniky dát.

Prváčky z 1.Ag sa najskôr venovali podvodným správam a ich preverovaniu. Neskôr si zabezpečili mobilné zariadenia a poriadne preskúmali povolenia aplikácií.

V bezpečnostných aktivitách pokračujeme v mesiaci október v nadväznosti na projekt #IB treba žiť na hodinách informatiky a tiež rôznymi aktivitami nášho KyberTímu v jednotlivých triedach našej základnej školy v nadväznosti na projekt Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie. Plánujeme uskutočniť aj dva bezpečnostné workshopy pre rodičov z centra Dorka.

Októbrové bezpečnostné aktivity zavŕšime 27. októbra 2027 realizáciou CyberSecurity Day na GKM. Srdečne pozývame žiakov ZŠ (7. – 9. ročník) a ich učiteľov, aby na našom gymnáziu strávili bezpečnostné dopoludnie plné zaujímavých a aktuálnych kyber-bezpečnostných tipov v rámci prednášky a workshopov.