Záverečná

Po akademickom týždni nastalo „účtovanie”. „Frajerina” išla bokom. Skrývaná aj prejavovaná nervozita, slzičky šťastia aj sklamania, zúfalé listovanie v zošitoch a knihách pred triedou, to všetko bolo neklamným znakom, že sa tu maturuje a že je to už vážne. Chvíľa, keď komisia z nemeckého jazyka a literatúry odkrojovala posledné metre maturitného maratónu, znamenala pre unavených a vyčerpaných maturantov cieľovú rovinku. Obrovská úľava, radosť, vďačnosť aj spomínané sklamanie sa prelínali v srdciach našich už bývalých študentov. Ešte slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, ocenenie tých najlepších a ďalšia kapitola našich najstarších študentov sa zatvorila.

 

Absolventom želáme hojnosť Božích milostí, aby dokázali využiť získané vedomosti a zručnosti a pretaviť ich vo svojom ďalšom živote. Šťastný a úspešný život!

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová