Na skok k susedom

Občas sa aj nemožné stáva možným. Nedávno náš časopis Quo vadis dostal oficiálnu pozvánku na slávnostné vyhodnotenie IX. ročníka Súťaže stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja. Členovia redakčnej rady sa teda 8. júna 2023 vybrali do Centra regionálnych dokumentov Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. Keďže sme košické gymnázium, v poradovom rebríčku víťazov sme sa umiestniť, samozrejme, nemohli, no milo nás prekvapila ŠPECIÁLNA CENA POROTY i slová uznania.

Porotu tvorili členovia výboru Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Prešove. Hodnotili spracovanie príspevkov, aktuálnosť tém, štylistiku, kreativitu tvorcov, obsahovú a grafickú úroveň časopisov. Aj vďaka takýmto usmerneniam a názorom odborníkov sa vždy posúvame o krok bližšie k dokonalosti.

 

Je úžasné sledovať prácu redakčných tímov z iných škôl a navzájom sa motivovať. Predseda RO SSN Jozef Jurčišin to zhodnotil slovami: „Dostali sa nám do rúk skutočne zaujímavé študentské časopisy, ktoré vedia zaujať, pobaviť, ale aj erudovane informovať nielen o školských udalostiach, ale často aj vážnych témach. Som milo prekvapený, ako mladí ľudia vedia vo väčšine prípadov kultivovane a trefne prejavovať svoje názory a prezentovať ich svojim rovesníkom.”