Zber papiera od 23.11. do 26.11.2021

Milí študenti,

organizujeme zber papiera. Uskutoční sa od utorka 23.11. do piatku 26.11.2021. Je to taký ultra rýchly zber papiera. Zberný kontajner bude pristavený vzadu za školou. Papier je treba priniesť vždy až ku kontajneru a to výlučne medzi 7.00 a 8.00 hod. ráno. Nie je možné zhromažďovať papier pri vrátnici, keďže je v rekonštrukcii. Pripomíname, že nie je možné nosiť kartóny, ale len bežný previazaný papier.

Odmeníme žiaka, ktorý doniesol najviac kg papiera a triedu, ktorá nazbierala najviac papiera.

Odmena pre žiaka: 40  eur za podmienky, že žiak doniesol aspoň 80 kg papiera. Odmena pre víťaznú triedu: veľké prekvapenie.