Informatika

Zapojenie žiakov do projektu IT Akadémia na hodinách:

Programovanie Python

Práca s databázou SQL

App Inventor

Scratch a MakeyMakey na hodinách informatiky

Bádanie na hodinách informatiky