Scratchovali sme s Micro:bit-om

Naši nádejní programátori z gymnázia sa zapojili do medzinárodnej iniciatívy na podporu programovania u mladých ľudí Meet and Code 2019. V utorok 15.10.2019 v popoludňajších hodinách zamenili našu počítačovú miestnosť za vysokoškolskú učebňu, kde sa zúčastnili workshopu s názvom Scratchujeme s Micro:bit-om. Podujatie sa uskutočnilo ako súčasť popoludnia Gamecraft/Open ITna pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Žiaci vo veku 13 – 16 rokov z košického kraja použili Scratch, pripojili k nemu Micro:bit a experimentovali. Formou praktických aktivít si naprogramovali niekoľko interaktívnych hier a herných ovládačov, otestovali ich a navrhovali rôzne vylepšenia. Netradične, tvorivo, ale hlavne zábavne a hravou, zážitkovou formou využívali informatické nástroje, ktoré si postupne nachádzajú miesto vo výučbe informatiky. Skupinka počítačových nadšencov s ich vyučujúcimi zažila príjemné popoludnie, plné nových nápadov a tvorivých podnetov.

Ďakujeme organizátorom a už teraz sa všetci tešíme, aké zaujímavé IT aktivity nás na pôde PF UPJŠ čakajú v blízkej budúcnosti.

RNDr. Mária Vavrová