GKM opäť ožilo

Po dlhých mesiacoch online vyučovania chodby nášho gymnázia opäť dýchajú študentskou atmosférou. Prezenčné vzdelávanie sa v prvých dňoch nieslo v znamení sociálnych aktivít, zisťovania spätnej väzby, reflexie na obdobie dištančného vzdelávania i opakovania učiva.

Veď posúďte sami 🙂