Klimatická zmena a jej dopady

V tomto týždni sme si pripomenuli Svetový deň vody. Témou  Svetového dňa vody (ktorý je termínovo viazaný na 22. marec alebo na dni okolo tohoto dátumu) je pre tento rok ,,Voda a udržateľný rozvoj“. Je dôležité poukázať ako je voda prepojená so všetkými oblasťami života berúc do úvahy to, akú budúcnosť si chceme vytvoriť.

Na svete žije asi 7,8 mld. obyvateľov. Tohtoročný Svetový deň vody sa dotýka viacerých oblastí a to zdravia, prírody, urbanizácie, priemyslu, energetiky, potravín. Napriek obrovskému pokroku zaznamenanému za posledných 10 rokov, na svete stále nemá prístup k zabezpečeným vodným zdrojom pitnej vody 748 miliónov ľudí a 2,5 miliardy ľudí nemá verejnú kanalizáciu.

So študentmi tretieho ročníka sme sa zúčastnili webinára, ktorý organizovala Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. Webinár viedli skúsení projektoví manažéri tejto organizácie Mgr. Ján Dzurdženík, Mgr. Henrieta Kiraľvargová a Ing. Slavomír Szabó.

Pozorosť sústredili na Košický kraj a mikroregión mesta Košice, keďže ide o oblasť, ktorá sa nás bytostne dotýka. V mnohých aspektoch bola prítomná téma voda (vyschnuté jazerá, mokrade, voda v meste, regulácia tokov, zvýšenie globálnej teploty).

zdroj: http://www.arr.sk/?aktuality&gid=165

Chronologické porovnanie dát z rôznych období na tom istom území nám vykreslilo zmenu, ktorá sa udiala aj v kontexte klimatickej zmeny.

Ďalšie informácie o projektoch a aktivitách Agentúry na podporu regionálneho rozvoja nájdeme na: