Čo v prípade, že Vás neprijali na strednú – II. kolo prijímačok

V prípade, že Vás, resp. Vaše dieťa neprijali na strednú školu, kontaktujte nás na telefónnom čísle 0911 872 801, prípadne emailom na office@gkmke.sk a dohodneme si podrobnosti.

II. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 22.06.2021. Je potrebné doručiť prihlášku buď poštou na adresu školy alebo elektronicky na office@gkmke.sk

Prajeme všetko dobré.