Otec nablízku

Otec nablízku je názov celoslovenskej umeleckej súťaže, ktorú pri príležitosti Dňa rodiny 2021 vyhlásilo Fórum kresťanských inštitúcií a Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach. Súťaž sa uskutočnila pod záštitou predsedu Rady pre rodinu pri KBS arcibiskupa Cyrila Vasiľa. Podľa vyjadrenia organizátorov cieľom súťaže bolo poskytnúť priestor deťom, mladým i dospelým na zamyslenie sa nad dôležitosťou otca v našich životoch. Svojimi prácami sa do literárnej časti uvedenej súťaže úspešne zapojili aj študenti nášho gymnázia. Kiara Koščová (2. A) získala 2. miesto, Matej Kočík (3. A) si vybojoval 3. miesto a Čestné uznanie porota udelila Lucii Líškovej (3. A) a Jergušovi Handzokovi (1. A).

Blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu.