Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu získali študenti Gymnázia sv. Košických mučeníkov

Naši študenti si v piatok 14. septembra 2018 za svoju vytrvalosť a chuť pracovať na sebe prevzali z rúk Andrewa Gartha, veľvyslanca Spojeného Kráľovstva na Slovensku, a Laury Dittel, riaditeľky Karpatskej nadácie, Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu.Slávnostnej ceremónie sa zúčastniliaj Mária Takáčová, zlatá absolventka DofE, ktorá teraz pôsobí v Google Slovensko, Pavol Miroššay, výkonný riaditeľ Košice IT Valley, a riaditeľ Národnej kancelárie DofE Slovensko, Marián Zachar.

Obr. 1: Fotografia študentov z oceňovania; zdroj: Mgr. Ľ. Šoltisová

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s International Award, skrátene DofE),je medzinárodný vzdelávací program, ktorý rozvíja charakterové vlastnosti mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov. Jeho cieľom je nájsť vyváženosť medzi vzdelávaním a zmysluplnými voľnočasovými aktivitami či dobrovoľníctvom. V tomto programe študenti napĺňajú svoj osobný potenciál, venujú sa ich voľnočasovému vzdelávaniu, vytvárajú si s vyučujúcimi vzťah, ktorý je postavený viac na dôvere a rešpekte ako na autorite. Rozvíjajú nielen svoje schopnosti, ale i charakter. Pre program je dôležitá i spolupráca s rodičmi, podpora z ich strany, čo pozitívne vplýva na prepojenie školy a rodiny.

Mladý človek, ktorý chce cenu získať, musí na sebe vytrvalo pracovať a prekonať štyri výzvy. Rozvíjať svoj talent, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník aspoň 6 mesiacov a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu. Program pred vyše šesťdesiatimi rokmi založil princ Philip, manžel britskej kráľovnej, a dodnes je jeho patrónom. Ročne ho realizuje 1,3 milióna mladých ľudí v 140 krajinách sveta.Úspešní absolventi získavajú medzinárodne uznávané ocenenie, ktoré im otvára cestu k vysnívaným cieľom, neskôr i k vysnívaným povolaniam či vzdelaniam na najlepších univerzitách.

Obr. 2: Fotografia študentov z oceňovania; zdroj: PaedDr. H. Čižmárová

 

Britský veľvyslanec, Andrew Garth, vo svojom prejave vyzdvihol aj nezištnú prácu učiteľov a pracovníkov s mládežou, ktorí mladých na ceste splnených cieľov a snov sprevádzajú. „Na to, aby sa mladí rozvíjali, je kľúčové, aby boli v prostredí, ktoré ich podporuje, v prostredí, kde učitelia pracujú s odhodlaním a veria v nekončené schopnosti svojich študentov. Vedenie mladých nie je obyčajná práca, je to poslanie. Aký skvelý príklad dávate, milí učitelia a riaditelia, svojim študentom,“dodal Garth. 

 Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová