Oslava patrónov školy

September je zaujímavý mesiac. Je priestorom na nový začiatok, vydávanie svedectva, nové výzvy. Možno aj časom nostalgie. Z hľadiska cirkevného kalendára do tohto času zapadá sviatok sv. košických mučeníkov, ktorí sú patrónmi školy. Aj keď sa môže zdať, že vznešenejšie pôsobí anglická verzia ich pomenovania, nič to nemení na skutočnosti, že môžu byť silnými orodovníkmi. Kto vie, čo všetko sme už dostali na ich príhovor. Ak sme prosili.

Mnohí teda už vedia, že sme 7. septembra slávili odpust. Na pozvanie školského kaplána prišiel  Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita, ktorý spolu s kňazmi  pôsobiacimi na Sídlisku KVP slávil sv. omšu v kostole Božieho milosrdenstva. Všetkých povzbudil k odvahe kráčať dopredu, rásť v poznaní pravdy, kontinuite v učení a k dobrým vzťahom. Cez osoby Marka, Melichara a Štefana poukázal na pravdu, ktorá prišla cez Ježiša Krista.

V úvode privítali najvyššieho pastiera diecézy naši gymnazisti a v závere sa mu poďakovali školský kaplán Ján Kocúrko a pani riadteľka Adriana Bariová. Pán arcibiskup si z nášho spoločenstva školy odnáša dar biskupský pektorál. Ide o náprsný kríž, ktorý je unikátny a vytvoril ho umelecký zlatník Marek Husovský. Dodajme, že o hudobný sprievod sa postaral zbor žiakov a učiteľov pod vedením Lukáša Žofčina, Ľudmily Šoltisovej a na organe doprevádzal Viliam Gurbaľ.

V rámci ďalšieho programu si otec arcibiskup spolu s vedením školy a kňazmi farnosti prezrel zrekonštruované priestory školy, pozdravil žiakov v triedach a v rámci neformálnych rozhovorov sa stretol s učiteľmi školy. Ďakujeme mu za návštevu a prajeme veľa síl do ďalšej služby.

Prajeme všetkým veľa síl a entuziazmu v novom začiatku.