Kybertím – príručka

Príručka Kybernetický bezpečnostný tím na strednej škole je praktickou a inšpiratívnou pomôckou pre učiteľov, ktorí majú chuť a odvahu vytvoriť na svojej škole Kybertím, pracovať na svojom rozvoji a rozvoji svojich žiakov v oblasti informačnej bezpečnosti a prípravou a realizáciou bezpečnostných aktivít (prednášok, workshopov) zvyšovať bezpečnostné povedomie vo svojom okolí.

Pdf verzia: KyberTím_príručka

Online verzia: https://issuu.com/gymnaziumgkmke/docs/kybert_m_pr_ru_ka.docx

Príručka vznikla v rámci zapojenia našej školy do grantového programu Nadácie ZSE  Výnimočné školy 2022/2023 s podporou tímu CSIRT-UPJŠ. Ďakujeme!

O KyberTíme (pdf verzia prezentácie o činnosti a aktivitách nášho tímu): KyberTím

Výnimočné školy 2022/2023