Sociálne inžinierstvo – ako byť opatrný?

V súčasnosti sa čoraz častejšie hovorí o rôznych útokoch na IT systémy, o zraniteľnostiach a „hackeroch“, ktorí tieto zraniteľnosti zneužívajú. Zraniteľné sú však nielen technológie, ale aj samotní ľudia. A zneužiť naše vlastné zraniteľnosti je väčšinou oveľa jednoduchšie a dokáže to (takmer) ktokoľvek.

O nástrahách a rôznych prejavoch sociálneho inžinierstva našim študentom porozprával JUDr. RNDr. Pavol Sokol, PhD. z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a člen akademického tímu na riešenie počítačových bezpečnostných incidentov (Computer Security Incident Response Team UPJŠ – CSIRT-UPJŠ).

Na workshope organizovanom v rámci projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie dňa 26.2.2020  sa žiaci podrobnejšie oboznámili s pojmom sociálne inžinierstvo, s jeho rôznymi formami a prejavmi. Hlbšie mohli nahliadnuť do spôsobu myslenia útočníkov a spoznať, ako dokážu s použitím znalostí z psychológie manipulovať s obeťami – bežnými používateľmi počítačov, mobilov a iných zariadení pripojených na internet. Žiaci sa mohli otestovať, či dokážu rozpoznať prvky sociálneho inžinierstva a dozvedeli sa, ako sa pred ním chrániť.

Ďakujeme za obohacujúcu a podnetnú prednášku a tešíme sa na ďalšie stretnutie v rámci popularizačných prednášok IT Akadémie.

RNDr. Mária Vavrová