Kurz prvej pomoci

Vždy pripravení podať prvú pomoc.

V utorok 15. novembra a v pondelok 28. novembra 2022 sa študenti nášho gymnázia zúčastnili akreditovaného Kurzu prvej pomoci a úspešne absolvovali záverečnú skúšku.

Kurz, ktorý viedol inštruktor SČK, bol veľmi zaujímavý a pre študentov poučný.  Poskytol množstvo prínosných informácií, teoretických vedomostí a veľa praktických skúseností.

Niektorí sa naučili podať prvú pomoc, iní zas oprášili dávnejšie získané vedomosti a zručnosti. Zažili rôzne modelové situácie. Študenti si mohli na figurínach vyskúšať rôzne záchranné manévre, ako napríklad: KPR, Gordonov úder a Heimlichov manéver.

Videli, ako sa správne používa a nasadzuje prístroj AED – automatický externý defibrilátor. Naučili sa, ako úspešne zvládnuť život ohrozujúce stavy, ako ošetriť drobné aj závažnejšie poranenia, popáleniny i zlomeniny.

V závere si študenti preverili svoje vedomosti i tie, ktoré nadobudli počas kurzu, krátkym testom.

Kurz posunul študentov dopredu a ukázal im, že prvej pomoci sa nemusia báť, pretože nič ňou nemôžu pokaziť, ba naopak, len pomôcť.

 

Ďakujeme Slovenskému Červenému krížu, vďaka ktorému študenti mohli absolvovať kurz a veríme, že získaný certifikát využijú.

 

Fotogaléria