Programovanie s NESS

Prinášame Vám užitočné informácie ako prebieha vyučovanie predmetu programovanie, ktoré vedú IT špecialisti zo spoločnosti NESS KDC Košice.

Predmet programovanie patrí do kategórie voliteľných predmetov (znamená to, že si ho vyberie ten študent, ktorý má o programovania záujem). V školskom roku 2017/2018 má predmet programovanie fixný čas v utorok od 12.55 do 14.25 h. Potom majú študenti k dispozícii flexibilný čas do 15.10 h., kde je priestor na otázky, systematizáciu, upevnenie, spätnú väzbu, prípadne dokončenie úloh z hodiny.

Na vyučovacej hodine sú vždy prítomní dvaja programátori z NESS a učiteľ informatiky od nás z gymnázia. Je to preto, aby sa dosiahla maximálna účinnosť. Efektivita sa dosahuje aj tým, že ide o programátorov z praxe, ktorí pracujú na reálnych zákazkach s klientami po celom svete. Jeden z programátorov vedie vyučovaciu hodinu a druhý koordinuje činnosť žiakov. Náš učiteľ informatiky zabezpečuje pedagogickú organizáciu hodiny.

Vyučovacie hodiny sú založené na odbornom a vedeckom princípe. Študenti sa učia programovať v programovacích jazykoch C#, Java, ďalej ich čaká ešte Web a SQL, či programovanie pre Android. Tempo sa prispôsobuje úrovni žiakov. Na opakovanie a prehĺbenie učiva majú študenti  k dispozícii online materiály. Na záver polroku sa od študentov požaduje vlastný projekt, v ktorom preukážu svoje nadobudnuté znalosti. Okrem týchto hodín programovania majú študenti v prvom ročníku k dispozícii ďalšie dve hodiny informatiky týždenne, v druhom a treťom ročníku jednu hodinu týždenne. Približne 10 hodín v každom ročníku je venovaných programovaniu. Aktuálne sa vyučuje na našom gymnáziu programovací jazyk Python.

“Hodiny sa mi páčia, vždy je to o čomsi novom a zatiaľ sa mi darí”, dodáva Martin Šeleng, študent prvého ročníka.

“Vyučovanie s ľuďmi z NESS je obohacujúca skúsenosť. Najlepšie je, že s tým každý deň robia a majú iný pohľad na vec. Vedia, na čo sa zamerať”, pridáva sa Matej Rešetár, študent tretieho ročníka.

Za celé štúdium môžu mať tí študenti, ktorí si zvolia IT vetvu až 700 hodín programovania, čo je dobrý základ pre ďalšie štúdium alebo pre prácu v IT spoločnosti.

Ďakujeme spoločnosti NESS Košice, pani Jaroslave Dermek, Marekovi Čigášovi a programátorom za starostlivý, korektný a zodpovedný prístup.

Ness Košice Development Center (Ness KDC) so sídlom v Košiciach bolo založené v roku 2005 a je s viac ako 500 pracovníkmi najvýznamnejším zamestnávateľom v oblasti softvérového inžinierstva v regióne. Kvalita služieb Ness KDC potvrdená stálym záujmom o spoluprácu zo strany existujúcich i nových klientov dáva tejto vlajkovej lodi korporácie Ness Digital Engineering prísľub ďalšieho rastu.