ZEVO a CEV

Vedeli ste, že téglik od jogurtu sa pred vyhodením do separovaného odpadu nemá umývať? Lebo voda je vzácna a preto ho stačí iba dôkladne lyžičkou povyškrabovať a vyhodiť do plastov. Vedeli ste, že Košice sú jedným z 2 miest na Slovensku, kde sa odpad energeticky zhodnocuje? ZEVO je názov zariadenia na energetické spracovanie odpadov. Okrem nášho mesta ho má už iba Bratislava. Je to v súčasnosti najmodernejší, najefektívnejší a najekologickejší spôsob spracovania a využitia odpadov. Čo to v praxi znamená? Do vyše 20 000 domácností v Košiciach – MČ Nad jazerom dodávajú elektrinu a v zime im tento “odpad vykúri” cez 4 000 domácností (keďže ZEVO je k nim najbližšie).

Tieto a ďalšie vskutku zaujímavé informácie, ktoré nám 15. marca 2024 v škole prezentovala p. lektorka Mgr. Ľubomíra Brzová z CEV, podnietili ku kladeniu otázok aj spočiatku rozpačitých žiakov 7. a 8. ročníka.


Po veľmi pútavej prezentácii nabitej novými informáciami si žiaci overili svoje nadobudnuté vedomosti krátkym kvízom. Potom dostali priestor Natália a Adela z 1.Ag, ktoré sú členkami tímu GKM stopári, aby odprezentovali výsledky vedecko-umeleckého projektu PBL – Spoločne meníme svet. Žiaci sa tak dozvedeli, na čom tím už tretí mesiac pracuje, aké aktivity pre žiakov a učiteľov ešte pripravili a aké umelecké dielo čoskoro pribudne na chodbách školy.

 

Ďakujeme pani lektorke z Centra environmentálnej výchovy (CEV) spoločnosti KOSIT a.s. i študentkám nášho gymnázia a veríme, že tieto informácie už čoskoro budeme môcť, v spolupráci s nimi, sprostredkovať aj žiakom z ďalších ročníkov.

Za tím GKM stopári

Ing. Lucia Palková, koordinátorka projektu

Foto: tím GKM stopári