Začiatok školského roka

Milí žiaci, vážení rodičia!

Zaiste registrujeme, že je druhá polovica augusta, a na mieste sú informácie o začiatku školského roka 2023/2024.

Začíname v pondelok 4.9.2023 o 8.30 h. v Kostole Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP. Stačí prísť ku kostolu najneskôr o 8.20  h. Po skončení oficiálnej časti sa presunieme do školy, kde bude prebiehať program v triedach.

Informácie pre prvákov gymnazistov

 • triednou učiteľkou pre žiakov 1.Ag je riaditeľkou školy určená Mgr. Monika Dzurdženíková, ktorá sa žiakov 1.Ag ujme pred kostolom od 8.15 h.
 • obed v tento deň nie je, je však možné prihlásiť sa na obedy od 5.9.2023
 • po skončení oficiálnej časti sa spoločne presunieme do školy, kde bude pokračovať program v triedach do 11.30 h.
 • učebnice žiaci dostanú v utorok 5.9.2023, vyučovanie v utorok začína o 7.55 h.
 • v prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte emailom na office@gkmke.sk alebo na telefónnom čísle 0911 872 801
 • žiaci prvého ročníka sa 7.9. popoludní a 8.9. zúčastnia teambuildingového podujatia v Obišovciach, ktoré bude zamerané na zoznámenie sa a stmeľovanie kolektívu. Ubytovaní budú v dvojlôžkových a trojlôžkových izbách so sociálnym zariadením vrátane plnej penzie. Časť nákladov uhradí škola a časť po dohode rodičia žiakov. Predbežná cena je 33 eur/osoba, ktorú bude treba odovzdať triednej učiteľke.
 • rodičovské združenie pre všetkých rodičov bude v pondelok 11.9.2023 od 16.15 h. | začíname v jedálni a pokračujeme v triedach

Informácie pre ostatných žiakov

 • po skončení oficiálnej časti sa spoločne presunieme do školy, kde bude pokračovať program v triedach do 11.30 h.
 • obed v tento deň pre žiakov gymnázia nie je, no je možné sa prihlásiť od utorka 5.9.2023 priamo u vedúcej školskej jedálne
 • rodičovské združenie pre všetkých rodičov bude v pondelok 11.9.2023 od 16.15 h. | začíname v jedálni a pokračujeme v triedach
 • teambuildingové aktivity pre ostatných žiakov začnú v druhej polovici septembra

Časový harmonogram vyučovacích hodín

nultá 7.05 – 7.50 h.
prvá 7.55 – 8.40 h.
druhá 8.50 – 9.35 h. | veľká prestávka 9.35 – 9.55 h.
tretia 9.55 – 10.40 h.
štvrtá 10.50 – 11.35 h.
piata 11.45 – 12.30 h. | obedňajšia prestávka 12.30 – 13.00 h.
šiesta 13.00 – 13.45 h.
siedma 13.50 – 14.35 h.
ôsma 14.40 – 15.25 h.
deviata 15.30 – 16.15 h.

Zhrnutie

dátum/trieda 1.Ag 2.Ag 3.Ag 4.Ag
Pondelok | 4.9. 8.20 h. zraz pred kostolom | 8.30 h. začiatok roka | po skončení presun do školy
Utorok | 5.9. 1. a 2. hodina triednická | potom vyučovanie podľa rozvrhu
Streda | 6.9. jesenné účelové cvičenie jesenné účelové cvičenie vyučovanie vyučovanie
Štvrtok | 7.9. 8.30 h. oslava sviatku patrónov školy, od 10.00 h. vyučovanie podľa rozvrhu | prváci popoludní presun do Obišoviec
Piatok | 8.9. teambuilding Obišovce vyučovanie vyučovanie vyučovanie
Pondelok | 11.9. vyučovanie | od 16.15 h. plenárne a po jeho skončení triedne rodičovské združenie

Stravovanie v školskej jedálni

Cena jedného obeda pre žiaka je 2,50 eur. Prihlasovanie na obed prebieha takto: V prvý deň školského vyučovania dostanú žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni prihlášku na obedy, ktorú vypíšu a odovzdajú triednej učiteľke. V nasledujúci deň, teda od 5.9. už budú mať zabezpečenú stravu. Od 5.9. už potom všetka ďalšia administratíva spojená s prihlasovaním a odhlasovaním z obedov prebieha online cez aplikáciu EduPage. Dňa 4.9. obed pre gymnazistov nie je.

Náhľad jedálneho lístka na prvý týždeň.

Informácie budeme aktualizovať.