Agnus Dei

V rámci Festivalu sakrálneho umenia v Košiciach, ktorý tento rok píše už svoju jubilejnú 30. kapitolu, prijala v piatok 15. novembra aj naša škola pozvanie na predstavenie AGNUS DEI z dielne Tanečného divadla Atak. Ich spracovanie príbehu novodobého stotníka pod Ježišovým krížom bolo nabité množstvom asociácií a symbolov a nútilo nás zamyslieť sa nad životom ako nad vzácnym darom. V dokonalej divadelnej skratke – „v kocke“ – sa nám pred očami odohrávala monodráma vojaka, ktorý sa ocitol v paranoickej predstave vlastných predsudkov, no napokon sa veľmi netradične stretá s Ježišom.

Tvorcom aj aktérom tohto diela vyjadrujeme vďaku i obdiv nad tým, ako dokážu s minimom kulís vyjadriť veľmi veľa…

Spracovala: RNDr. Beáta Guteková