Reflexia vs vízia

V závere školského roka chceme vyjadriť poďakovanie učiteľom za vynaložené úsilie, často neviditeľnú prácu, ochotu a chuť pracovať na vzdelávaní seba i žiakov. Ďakujeme všetkým študentom i absolventom za prípravu na vyučovanie, mnohé aktivity v prospech školy, za námahu, za dobrovoľnícku činnosť a iné činnosti, ktoré ste vykonali v prospech nášho gymnázia.

Bilancia je zameraná na zhodnotenie realizovaných aktivít. Sú popísané na našej webovej stránke. Podrobný prehľad bude prezentovaný v septembri 2018 v rámci rodičovských združení. Podujatia boli zamerané na rozvoj vzdelávacích, výchovných, sociálnych i osobnostných kompetencií. Školu tvoria žiaci. Žiaci šíria aj meno školy. Vďačnosť patrí Bohu i všetkým pedagógom, žiakom, absolventom, nepedagogickým zamestnancom, rodičom, bývalým zamestnancom a všetkým podporovateľom.

Stretneme sa opäť v pondelok 03.09.2018 o 08.30 h. v kostole Božieho Milosrdenstva v Košiciach na Sídlisku KVP. Máme víziu niekoľkých odvážnych plánov. Časť z nich predstavíme študentom v rámci teambuildingovej aktivity,  ktorá začne už 03.09.2018 popoludní na Drienici pri Sabinove a bude trvať do stredy 05.09.2018. Pripravujeme tanečné kurzy, športovú olympiádu, kurzy programovania, etiky a etikety, cestovanie, bádateľské aktivity v biológii a v chémii, aplikovanú ekonómiu, kurz prvej pomoci a iné. Tešíme sa na budúcich prvákov i na všetkých ostatných študentov.

Ak by ste nám chceli pomôcť, stačí,  ak  napíšete email na riaditel.sskm@gmail.com alebo zastupca.gkm@gmail.com a dozviete sa o forme pomoci.

Prajeme Vám pekné leto s rodinou a s priateľmi.