Napísali o nás

Škola, ktorá vyniká svojou atmosférou, priateľským kolektívom učiteľov a žiakov. Zachováva tradičné hodnoty, ale zároveň uplatňuje moderný prístup k vzdelávaniu. Je to miesto, kde sa vždy rada vraciam, kde získavam podporu pre svoje plány, projekty a ďalšie pedagogické vzdelávanie, kde ma tvoriví študenti vždy nabíjajú pozitívnou energiou. Mgr. Dominika Kmecová, toho času učiteľka v Zurichu

Učila som sa pracovať v tíme a komunikovať s ľuďmi o veciach, ktoré nie vždy boli príjemné. Naučila som sa oceniť drobnosti. Som vďačná za možnosť spolupracovať so zanietenými ľuďmi – študentmi aj učiteľmi. Mgr. Zuzana Eperješiová, absolventka

 

S odstupom času beriem prácu v školskom časopise na pozícii grafika ako nenahraditeľnú možnosť realizácie, možnosť získania skúsenosti, porovnávania a nadviazanie nových kamarátstiev. Som rád, že som mohol byť súčasťou tímu. Ing. Tomáš Bodnár, absolvent

 

Je to už pár rokov, čo som bola študentkou a redaktorkou, ale nové číslo školského časopisu Quo vadis si vždy prečítam. Rada spomínam na všetko čo bolo spojené so štúdiom a prácou na časopise počas štúdia na gymnáziu. Barbora Bariová, absolventka

 

Naučila som sa, že dobré výsledky si vyžadujú čas a vôľu obetovať ho, že si človek musí vedieť zorganizovať nielen strany v časopise, ale aj celý svoj život. Zuzana Szalonová, absolventka

 

Učiť len predpísané učivo neznamená byť pedagógom. Ale viesť nás a vychovávať, tráviť s nami čas na exkurziách a byť nám vzorom, to všetko znamená prácu navyše. Umiestenia na rôznych súťažiach a k tomu patričné ocenenia potvrdzujú drinu, ktorá za úsilím stála. MgrVeronika Pálová, absolventka

 

Ďakujem za pozvanie na 10. Výročie založenia školy. Je milé všetkých opäť vidieť a stretnúť. Ing. Danka Tometzová, PhD., absolventka