Naši absolventi

Škola, ktorá vyniká svojou atmosférou, priateľským kolektívom učiteľov a žiakov. Zachováva tradičné hodnoty, ale zároveň uplatňuje moderný prístup k vzdelávaniu. Je to miesto, kde sa vždy rada vraciam, kde získavam podporu pre svoje plány, projekty a ďalšie pedagogické vzdelávanie, kde ma tvoriví študenti vždy nabíjajú pozitívnou energiou. Mgr. Dominika Kmecová, toho času učiteľka v Zurichu

Roky štúdia na GKM boli naozaj jedny z najkrajších. Vždy na ne rada spomínam, ako na čas, kde sa vo veľkej miere formovala  moja osobnosť, hodnoty, talenty i pohľad na svet. Dodnes si pamätám svoju prezentáciu na tému Chudoba v Afrike, ktorú som mala na hodine slovenského jazyka. Vtedy som ešte nevedela, že o niekoľko rokov pôjdem do Afriky ako dobrovoľníčka. Po štúdiách spoločenskej komunikácie na UPJŠ som strávila jeden rok svojho života v Angole.

Dnes pracujem pre občianske združenie SAVIO, kde sa venujeme rôznym rozvojovým projektom. Pomáhame predovšetkým deťom a mladým vymaniť sa z chudoby prostredníctvom vzdelania, ktoré považujeme za kľúčové. Vždy som chcela robiť prácu, ktorá mi dáva význam, kde sa stretnem s výzvami, kde sa budem môcť stále posúvať a ktorá by mala konkrétny a viditeľný dopad na životy druhých. Dnes takúto  prácu mám a teším sa, že môžem byť súčasťou kvalitného tímu a hodnotných  projektov, ktoré prinášajú pozitívne zmeny u nás i vo svete. Mgr. Veronika Rendeková


Na gymnaziálne študentské časy a pedagógov spomínam vždy s úsmevom, s radosťou, ale hlavne s vďačnosťou. GKM mi ponúklo nielen formáciu po stránke vedomostnej, ale aj duchovnej a osobnostnej. Štúdium na gymnáziu vo mne budovalo neoblomnosť, vytrvalosť, predvídavosť, precíznosť, zodpovednosť a tiež schopnosť organizácie a práce s kolektívom.

Dnes, po rokoch náročného štúdia, pôsobím ako odborný asistent na Klinike prežúvavcov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, kde som si splnil najväčší sen – venovať sa veterinárnej medicíne a svoje poznatky i skúsenosti odovzdávať ďalej svojim študentom a mladším kolegom. Svoje vedomosti a hlavne odbornú prax som si obohatil na polročnej zahraničnej stáži v nemeckom Lipsku.

Povolanie veterinárneho lekára je pre mňa prácou i oddychom zároveň, hoci neraz je to fyzicky, ale hlavne psychicky veľmi náročné. Nie je to len práca so zvieratami, ale predovšetkým práca s ľuďmi – majiteľmi či chovateľmi zvierat. A práve tu využívam najviac skúsenosti z gymnaziálnych čias. MVDr. Róbert Klein


Na strednú školu spomínam často a rada. Možno aj preto, že ju mám doslova pod oknom. GKM-ko mi dalo dosť veľa, nielen čo sa týka vzdelania a všeobecného rozhľadu. Mala som možnosť profilovať sa v rôznych oblastiach, či už išlo o rôzne olympiády, rôzne literárne súťaže, písanie do školského časopisu, ale aj jeho grafická úprava a aj organizácia podujatí na škole. Taktiež som mala možnosť veľa cestovať, nielen na výlety do okolitých štátov, ale aj ďalej, napr. Anglicko. Získala som cenné skúsenosti, zručnosti a certifikáty, ktoré zaujmú zamestnávateľa a pomohli mi dostať sa na vysokú školu bez prijímacích skúšok. Spoznala som množstvo skvelých ľudí a vďaka nim som sa dostala k ďalším možnostiam rozvíjať sa po osobnostnej, ale aj profesionálnej stránke. Snažila som sa využiť každú príležitosť naplno a to odporúčam všetkým študentom. Jediné, čo vyčítam strednej škole je, že trvala krátko. Radka Neubertová


“Rodinná atmosféra, príkladní pedagógovia a duchovné vedenie – to sú tri atribúty modernej katolíckej školy, ktoré formovali nie len moju myseľ, ale aj môjho ducha, počas celej doby štúdia. Človek by nemal spomínať na školu so smútkom, ale s radosťou. Ja, na túto kapitolu môjho života – na tomto gymnáziu, spomínam nielen s radosťou, ale aj s láskou, s vďakou v srdci, s pokojom v duši a s úsmevom na perách.” Šimon Mesarč

Od mojich stredoškolských čias prešiel ešte len necelý polrok, je to pre mňa teda stále pomerne aktuálna téma. Popri vysokoškolskom štúdiu však denno-denne vidím rozdiel nielen vo vedomostnej výbave, ktorú som dostala na našom gymnáziu, ale aj vo výchove. Človek si to ani neuvedomí, kým nezažije opak. A hoci sa dnes nosí negativizmus, ja spomínam na štyri roky na GKM len v najlepšom. Vyšla som zo svojej komfortnej zóny, naučila som sa využívať svoje talenty v prospech dobrých vecí a dostala nespočetne veľa možností realizovať sa. Aj teraz, pri štúdiu Textilných technológií a návrhárstva na fakulte Priemyselných technológií v Púchove sa nevyhnem matematike, fyzike ani chémii, a aj keď som v týchto predmetoch bola vždy len dobrý priemer, teraz mi vďaka dobrým základom zo strednej školy nerobia problém. Musím teda potvrdiť známu frázu: ,,Matike sa nikde nevyhneš.” Terézia Bariová


Učila som sa pracovať v tíme a komunikovať s ľuďmi o veciach, ktoré nie vždy boli príjemné. Naučila som sa oceniť drobnosti. Som vďačná za možnosť spolupracovať so zanietenými ľuďmi – študentmi aj učiteľmi. Mgr. Zuzana Eperješiová, absolventka


S odstupom času beriem prácu v školskom časopise na pozícii grafika ako nenahraditeľnú možnosť realizácie, možnosť získania skúsenosti, porovnávania a nadviazanie nových kamarátstiev. Som rád, že som mohol byť súčasťou tímu. Ing. Tomáš Bodnár


Je to už pár rokov, čo som bola študentkou a redaktorkou, ale nové číslo školského časopisu Quo vadis si vždy prečítam. Rada spomínam na všetko čo bolo spojené so štúdiom a prácou na časopise počas štúdia na gymnáziu. Bc. Barbora Andiľová


Naučila som sa, že dobré výsledky si vyžadujú čas a vôľu obetovať ho, že si človek musí vedieť zorganizovať nielen strany v časopise, ale aj celý svoj život. Mgr. Zuzana Baloghová, absolventka


Učiť len predpísané učivo neznamená byť pedagógom. Ale viesť nás a vychovávať, tráviť s nami čas na exkurziách a byť nám vzorom, to všetko znamená prácu navyše. Umiestenia na rôznych súťažiach a k tomu patričné ocenenia potvrdzujú drinu, ktorá za úsilím stála. MgrVeronika Pálová, absolventka


Ďakujem za pozvanie na 10. Výročie založenia školy. Je milé všetkých opäť vidieť a stretnúť. Ing. Danka Tometzová, PhD., absolventka