V priebehu šiestich mesiacov sa naučil jazyk

Náš študent, Lukáš Simočko, si v rámci programu DofE ( Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu) v oblasti rozvoja talentu dal cieľ naučiť sa v priebehu šiestich mesiacov ruský jazyk, dokázať vhodne reagovať a komunikovať v rôznych bežných situáciách, využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná. Či sa mu to ako samoukovi podarilo, posúďte sami.

https://www.youtube.com/watch?v=M5w-RIEilqY

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová