Občiansky preukaz Spojenej školy sv. Košických mučeníkov

Oslavy 15. výročia založenia Spojenej školy sv. Košických mučeníkov sa konali vo štvrtok 27. júna 2019. Slávnosť odštartovala sv. omšou v Katedrále sv. Alžbety s poďakovaním za uplynulý školský rok, ktorú celebroval Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup Košickej arcidiecézy. Vo svojom príhovore na paralele búrky, ktorá sa v tento deň Košicami prehnala a v súlade s evanjeliom, ktoré odznelo zdôraznil, že v živote prídu mnohé udalosti a zvlášť v živote katolíckej školy, dôležité však je, aké stanovisko zaujmeme. Sv. omšu koncelebrovali vdp. Peter Sykora, farár farnosti Košice – KVP; vdp. Peter Novák, farár v Zborove a bývalý farár farnosti Košice – KVP; vdp. Ján Kocúrko, školský kaplán Spojenej školy sv. Košických mučeníkov; vdp. Martin Gnip, farár v Budimíri a bývalý kaplán školy; Marek Tresa, dominikán – bývalý študent školy. Dóm sv. Alžbety bol zaplnený do posledného miesta, čím sa umocnilo toto slávenie. Biskup Marek Forgáč vyjadril silnú podporu škole, čo bolo aj poďakovaním za celoročné úsilie.

Na sv. omši pani riaditeľka ocenila žiakov a študentov, ktorí v školskom roku 2018/2019 významnou mierou reprezentovali školu. Na organe hrala Štefánia Kudlová, spievala Júlia Gurbaľová, ktoré pracujú na našej základnej umeleckej škole.

Po sv. omši nasledovala akadémia pri príležitosti 15. výročia založenia školy, ktorá sa konala vo veľkej sále Historickej radnice. Pozvanie na akadémiu prijali okrem pána biskupa a kňazov aj Daniel Rusnák, podpredseda Košického samosprávneho kraja; Miroslav Jacko, riaditeľ Arcibiskupského školského úradu; predstavitelia odboru školstva mesta Košice; riaditelia a zástupcovia riaditeľa niektorých základných a stredných škô; členovia Rady školy, bývalí i súčasní učitelia, nepedagogickí pracovníci, rodičia, starí rodičia, absolventi, žiaci a študenti a viacerí sympatizanti. V úlohe moderátorov sa predstavili Helena Čižmárová a Ján Kocúrko, ktorí pôsobia ako pedagógovia na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov. Na pozadí časových sekvencií od roku 2004 po rok 2019 predstavili významné udalosti v živote školy. Program tvorili vystúpenia súčasných i bývalých žiakov, učiteľov rôznych zložiek školy, čo malo umocniť charakter jednoty v rôznych zložkách Spojenej školy. Pani riaditeľka poďakovala všetkým žiakom a učiteľom za námahu a rodičom za dôveru.

V rámci akadémie boli ocenení zamestnanci a absolventi, ktorí prispeli k rozvoju školy – Mária Boldižárová, dlhoročná zástupkyňa v materskej škole; Mária Čižmárová, dlhoročná učiteľka anglického jazyka; Antónia Juhásová, učiteľka nemeckého jazyka; súčasní učitelia Marta Vicenová a Anna Kovaľová; absolventka Zuzana Eperješiová a dlhoročný školník Emil Hurtuk. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii celého podujatia. Ďakujeme za celý školský rok a prajeme príjemné prázdniny.