Maturitné skúšky a program pre ostatné triedy

V utorok 13.03., v stredu 14.03. a vo štvrtok 15.03.2018 prebieha externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky. Žiaci 4.Ag prichádzajú do školy v tieto dni najneskôr o 8.40 h.(výnimkou je utorok 13.03., kedy žiaci prídu najneskôr o 7.55 h. a o 8.00 h. je pre nich v kaplnke sv. omša). Maturitná skúška sa koná v miestnostiach č. 131 a č. 132. Organizácia a priebeh maturitnej skúšky sa riadi platnou legislatívou a metodickými usmerneniami.

Program a alternatívny rozvrh pre žiakov 1.Ag, 2.Ag, 3.Ag

Utorok 13.03.2018

1. 2. 3. 4. 5. 6. a 7.
1.Ag OBN – M. Martončíková DEJ  – M. Prekop NEJ – J. Jámborová ANJ – D. Kmecová DEJ – M. Prekop NESS/NESS

DUV

2.Ag CHE – M. Vavrová MAT – B. Guteková DEJ – M. Prekop NEJ – J. Jámborová ANJ – D. Kmecová NESS/NESS

DUV

3.Ag CHE – M. Vavrová Profesijná orientácia Profesijná orientácia Profesijná orientácia Profesijná orientácia NESS/NESS

DUV

Streda 14.03.2018

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1.Ag MAT – B. Guteková ANJ – Jordan KAJ – Jordan GEG – Z. Krajňáková SJL – H. Čižmárová BIO – Š. Škorvánková
2.Ag ANJ – D. Kmecová SJL – H. Čižmárová BIO – Š. Škorvánková GEG – M. Koščo
3.Ag SJL – H. Čižmárová ANJ – D. Kmecová FYZ – B. Guteková MAT – Š. Škorvánková