Informácie pre uchádzačov o štúdium

Gymnázium sv. Košických mučeníkov v Košiciach vzniklo v roku 2002. Už viac ako 20 rokov poskytuje klasické všeobecné vzdelanie ako dôkladnú prípravu na ďalšie štúdium na univerzitách na Slovensku i v zahraničí.

Je situované na Sídlisku KVP v Košiciach, ktoré je dobre dopravne obsluhované viacerými linkami mestskej dopravy. Z vlakovej stanice trvá cesta na Sídlisko KVP asi 15 minút.

Pre uchádzačov o štúdium organizujeme

 • Deň otvorených dverí | v tomto školskom roku 30.01.2023
 • Deň stredoškoláka | termín zverejníme na webe
 • Prípravný kurz na prijímacie skúšky | v tomto školskom roku 21.02.2023

Okrem toho nás môžete stretnúť

 • na veľtrhu vzdelávania Pro Educo |30.11. a 01.12.2022 v Kasárňach Kulturpark
 • kedykoľvek, ak vopred napíšete email na office@gkmke.sk a dohodneme si termín

Naše informačné materiály môžete vidieť

 • v prostriedkoch mestskej dopravy
 • na informačných nástenkách základných škôl
 • v niektorých kostoloch mesta Košice

Myslíme si, že každá škola má svoje výhody i nevýhody. Je to živá inštitúcia, ktorá má svoj príbeh. Tak je to aj na našom gymnáziu. Medzi naše výhody patrí aj:

 • absolvovať časť štúdia ako zahraničnú mobilitu v rámci programu Erasmus+
 • bezpečné a pokojné prostredie
 • možnosť individuálneho rozvoja
 • účasť na rôznych projektoch
 • možnosť výberu anglického, nemeckého, ruského, francúzskeho alebo talianského jazyka
 • výber časti predmetov už od prvého ročníka podľa preferencie
 • nepovinné predmety zamerané na osobnostný rozvoj: ekonómia, etiketa, bádateľské aktivity, programovanie, kurz prvej pomoci, mediálna výchova a pod.

V zásade platí, že sa na našom gymnáziu môžete neformálne profilovať

 • v IT vetve s posilnenou výučbou programovania
 • v štandardnej vetve, kde sú zachované všetky predmety

O úspechu školy svedčia jej absolventi. S tými našimi sa môžete stretnúť v každej sfére verejného života.