Príbeh vín ako pozvánka pre rodičov

Vážení rodičia!

V kontexte upevňovania vzťahov, formovania kolektívu a z podnetov rodičov Vám v mesiaci marec 2019 ponúkame dve zaujímavé podujatia.

  1. Spoločenský večer spojený s degustáciou vína

Uskutoční sa v piatok 01.03.2019 od 18.30 h. v škole.

Príspevok na pár je 25 eur, ktorý je treba uhradiť hotovostne na sekretariáte školy najneskôr v stredu 27.02.2019. V cene je zahrnutá večera a degustácia rôznych druhov vín od známych vinárstiev v Tokajskej oblasti a z iných vinárskych regiónov. Degustáciou vín s príbehom Vás prevedie someliér.

  1. Pôstna duchovná obnova

Uskutoční sa v sobotu 23.03.2019 od 09.00 do 14.00 h. v škole s nasledujúcim programom:

  • prednáška I
  • prestávka
  • prednáška II
  • omša
  • obed
  • poďakovanie a záver

Počas duchovnej obnovy Vám zabezpečíme animátorov pre Vaše deti u nás v škole, ak túto možnosť potrebujete. Príspevok na organizáciu podujatia je 5 eur na osobu, ktorý treba uhradiť hotovostne najneskôr v deň podujatia na sekretariáte školy.

V návratke, ktorú ste dostali sa prosím vyjadrite, či máte záujem o niektorú z aktivít a či potrebujete službu animátora pre Vaše deti.