Iba sme sa narodili

Dňa 19. marca 2021 sa študenti tretieho ročníka nášho gymnázia zúčastnili zážitkového vzdelávacieho workshopu s názvom ,,Iba sme sa narodili“ v online podobe.

Našimi lektormi boli Martin a Miška z občianskeho združenia Post Bellum SK, s ktorými študenti debatovali o rôznych pojmoch a ich súvislostiach, ako napr. neznášanlivosť, antisemitizmus, xenofóbia, holokaust, prvá Česko – Slovenská republika, konšpirácie, hoax, propaganda, židovský kódex a prepájali témy, ktoré hýbu našou súčasnosťou.

Združenie Post Bellum funguje od roku 2011, vyhľadáva a dokumentuje spomienky a príbehy pamätníkov vojny. Zaznamenáva kľúčové momenty 20. storočia.

Na workshope mali študenti možnosť pracovať samostatne aj v skupinách a mali možnosť dozvedieť sa mnoho zaujímavých informácií práve z prostredia slovenskej spoločnosti v medzivojnovom období, v období tesne pred vypuknutím 2. sv. vojny, ale aj počas existencie „Slovenského štátu“. Oboznámili sa so životom v prvej ČSR. Mali možnosť vystupovať v rolách dobových novinárov, súčasných novinárov, zástupcov ľudu či pamätníkov a vyskúšať si, aké je to byť človekom, ktorý sa stal obeťou holokaustu. Vypočuli si príbehy skutočných ľudí a cez nich pochopili následky ľudského konania. Žiaci sa často stretávajú so šírením informácií na sociálnych sieťach či internete, z ktorých sú mnohé zavádzajúce, preto pracovali s faktami, informáciami, ale aj dezinformáciami. Zároveň cez vlastný zážitok sa naučili rozlišovať pravdu od klamstva a uvedomili si následky propagandy a nepreverovania informácií.

Diskutovali o prepojení minulosti so súčasnosťou a o potrebe kritického myslenia. Na záver lektori ponúkli žiakom niekoľko rád, ako čeliť propagande a nestať sa obeťou online priestoru. Viac informácií  a zážitkov z tohto workshopu z pohľadu študentov si budete môcť prečítať v časopise Quo vadis.

Mgr. Nikola Lacková