Our Real Power Is Multinationality

V dňoch 16. – 20. januára 2023 prebiehalo na našej škole tretie stretnutie v rámci programu Erasmus+ a mobility KA2 s názvom Our Real Power Is Multinationality.

V pondelok 16. januára 2023 sme na pôde našej školy prijali zahraničných hostí z Malty a z Turecka. Stretnutie sa začalo hymnami zúčastnených krajín. Po srdečnom uvítaní pani riaditeľky a príhovore pani koordinátorky nasledovalo predstavenie každej krajiny s krátkym kultúrnym programom.

Foto: Hostia z Malty a ich vystúpenie

Foto: Hostia z Turecka

Prvý deň sa uskutočnilo aj stretnutie s arcibiskupom metropolitom Mons. Bernardom Boberom, predsedom Konferencie biskupov Slovenska. Stretnutie podporilo kooperáciu, rešpekt, pokoj a dialóg.

V utorok 17. januára 2023 naši zahraniční hostia absolvovali prehliadku školy a zúčastnili sa aj niekoľkých vyučovacích hodín. Nasledovali spoločné aktivity študentov a učiteľov.

Ďalší deň niektorí učitelia a žiaci sprevádzali našich zahraničných hostí na ceste za kultúrou našej krajiny a ukázali im niektoré naše výnimočné pamiatky a prírodné krásy Slovenska.

Aktivity žiakov a učiteľov pokračovali vo štvrtok dopoludnia v škole a neskôr športovým popoludním.

Záverečný deň nasledovalo vyhodnotenie aktivity a sadenie stromu priateľstva.

S našimi zahraničnými hosťami sme sa rozlúčili a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia a aktivity v rámci projektu Erasmus.

Ďalšie informácie nájdete aj na Facebooku a Instagrame nášho gymnázia.

Fotogaléria