Ocenenie Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP pre nášho študenta

Študent nášho gymnázia Matúš Mura si v piatok 25.01.2019 prevzal ocenenie Mestkej časti Košice – Sídlisko KVP za výrazné zásluhy v rozvoji dobrovoľníctva. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.