Ukážky testov a prípravný kurz

V tejto časti si môžete pozrieť ukážky testov na písomné prijímacie skúšky. Testy na prijímacích skúškach vychádzajú z obsahu učiva zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky nižšieho sekundárneho vzdelávania a ich cieľom je overiť vedomosti žiaka. V prípade záujmu je možné na našom gymnáziu absolvovať prípravný kurz na písomné prijímacie skúšky.

Prípravný kurz sa uskutoční 21.02.2023 so začiatkom o 15.00 h.

Prihlásiť sa je možné do 15.02.2022  cez QR kód alebo vyplnením formulára: 

 

Tešíme sa na Vás.

 

Test zo slovenského jazyka a literatúry

Testy z matematiky