Ukážky testov a prípravný kurz

V tejto časti si môžete pozrieť ukážky testov na písomné prijímacie skúšky. Testy na prijímacích skúškach vychádzajú z obsahu učiva zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky nižšieho sekundárneho vzdelávania a ich cieľom je overiť vedomosti žiaka. V prípade záujmu je možné na našom gymnáziu absolvovať prípravný kurz na písomné prijímacie skúšky.

Prípravný kurz sa uskutoční 07.03.2024 so začiatkom o 14.30 h. prezenčnou formou. Táto zmena je z organizačných dôvodov, za čo sa ospravedlňujeme. Na kurz je potrebné sa prihlásiť cez formulár. Kurz sa uskutoční pri počte 10 prihlásených žiakov.

Prihlásiť sa je možné do 04.03.2024  cez QR kód alebo vyplnením formulára. 

Tešíme sa na Vás.

Test zo slovenského jazyka a literatúry

Testy z matematiky