Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania pri prijatie do prvého ročníka gymnaziálneho štúdia (odbor 79 02 J gymnázium) v školskom roku 2019/2020 za predpokladu úspešného ukončenia deviatého ročníka. Prijímacie skúšky sa konali v termínoch 13.05. a 16.05.2019.

kód uchádzača benefit za prospech benefit za Testovanie 9 benefit za súťaže počet bodov z testu zo SJL počet bodov z testu z MAT súčet bodov v prijímacom konaní výsledok prijímacieho konania
1937 20 16 0 32 32 100 prijatý
1901 20 16 0 26 22 84 prijatý
1972 16 16 30 24 24 110 prijatý
1963 18 16 0 23 22 79 prijatý
1909 18 20 6 30 31 105 prijatý
1922 14 16 0 29 29 88 prijatý
1923 0 16 0 21 21 58 prijatý
1947 14 20 0 27 23 84 prijatý
1904 16 16 0 28 29 89 prijatý
1991 0 16 0 21 18 55 prijatý
1933 12 16 0 27 18 73 prijatý
1940 14 20 0 30 29 93 prijatý
1939 0 16 0 19 29 64 prijatý
1956 16 12 0 17 9 54 prijatý
1973 18 20 0 15 26 79 prijatý
1925 0 12 0 15 19 46 prijatý
1951 16 20 0 32 16 84 prijatý
1984 0 20 0 24 28 72 prijatý
1990 14 16 0 22 17 69 prijatý
1976 14 20 0 19 31 84 prijatý
1905 18 12 0 19 17 66 prijatý
1918 20 16 0 26 20 82 prijatý
1961 16 16 0 24 23 79 prijatý
1988 0 12 0 18 24 54 prijatý
1903 0 12 0 10 9 31 neprijatý/á
1953 0 12 0 11 13 36 neprijatý/á
1948 nezúčastnil/a sa
1969 nezúčastnil/a sa

Uchádzači pod uvedeným kódom sú prijatí a môžu sa prísť zapísať od 17.05.2019 na sekretariáte školy. K zápisu je potrebné priniesť zápisný lístok, ktorý Vám vydá základna škola, ktorú navštevujete. Pri zápise treba uviesť, o ktoré dva cudzie jazyky máte záujem. V ponuke sú anglický, nemecký a francúzsky jazyk. Ďalšie informácie budú zapísaným uchádzačom oznámené neskôr.

V zozname nie sú uvedení uchádzači, ktorí sa boli prijatí bez prijímacích skúšok.