Rozlúčka s maturantmi

Keď končí sa vaša spoločná cesta,
smiech  zomrel v tichu opustenej triedy,
zostali  po vás iba prázdne miesta,
na zemi kúsok roztrúsenej kriedy.
V pamäti zbieraš vzácne chvíle
a v ušiach znie ti ozvena krokov:
poslednou stránkou triednej knihy
zatváraš spomienky niekoľkých rokov.

Študentská hymna, maturitné tablo, slávnostné príhovory, ďakovné slová, úsmevy, slzy, objatia, stisky rúk… Aj taký bol piatok 13. máj 2022. Naši maturanti sa dnes definitívne rozlúčili so školou a odišli na akademický týždeň. Všetkým želáme veľa síl pri učení a šťastnú ruku pri ťahaní maturitných otázok.