Zrelí na dobu digitálnu

V rámci projektu na podporu digitalizácie seniorov, ktorý podporil Nadačný fond Telekom a Nadácia Pontis, sa 19. mája 2023 na našej škole uskutočnilo podujatie s názvom Zrelí na dobu digitálnu. Naše gymnázium navštívili seniori z Denného centra na KVP.

Na pôde nášho gymnázia hostí privítala pani riaditeľka RNDr. Adriana Bariová a pán zástupca RNDr. Milan Koščo, PhD., MBA.

Celé podujatie sa nieslo v znamení bezpečnosti. V úvode RNDr. Mária Vavrová predstavila seniorom činnosť a aktivity Kybernetického bezpečnostného tímu, ktorý pracuje na škole.

Nasledovala prednáška zameraná na Podvodné správy, ktoré sa môžu k ľuďom dostať cez sociálne siete, SMS-ky, emaily či volania.

Prestávku našim seniorom spestrili žiaci prvého stupňa, ktorí im čítali úryvky z kníh.

Ďalšou aktivitou bol workshop, zameraný na Bezpečnosť mobilných zariadení. Lektorka využila skúsenosti a odborné znalosti získané aj na nedávnom vzdelávaní v rámci projektu #Informačnú bezpečnosť treba žiť (#IB treba žiť) a priblížila seniorom niektoré dôležité nastavenia, ktoré by mali pri používaní mobilných telefónov mať na pamäti.

Pri praktických aktivitách asistovala naša gymnazistka Kiara Koščová (4.Ag), ktorá je členkou KyberTímu.

Workshop sme zakončili zábavným, ale aj poučným bezpečnostným kvízom, z ktorého si naši hostia odniesli ďalšie nové informácie i zaujímavé ceny.

Záujemcovia sa mohli zúčastniť sv. omše v našej školskej kaplnke, kde ich povzbudil a uistil o bezpečnosti náš školský kaplán Mgr. Ján Kocúrko, MBA.

Cez prestávky a aj po skončení workshopu seniori živo diskutovali o informačnej bezpečnosti a vyjadrili záujem zúčastňovať sa pravidelne podobných aktivít, zameraných na prevenciu, edukáciu a ochranu seba i svojich osobných údajov. Je potrebné šíriť medzi ľuďmi bezpečnostné povedomie. Ukazuje sa potreba zameriavať sa nielen na žiakov ZŠ a gymnázia, ale aj na ďalšie ohrozené skupiny, kam patria aj seniori. Nemajú taký prístup k informáciám ako dnešní mladí ľudia. Moderné technológie používajú, ale nie pre každého z nich je ich používanie samozrejmé a jednoduché. Často cítia neistou a nemajú dostatočné informácie o tom, ako moderné technológie využívať efektívne, ale aj bezpečne. Budovaním komunity medzi našimi žiakmi, učiteľmi a seniormi z nášho sídliska môžeme prispieť k zlepšeniu informovanosti a informačnej bezpečnosti našich starých rodičov, dať im pocit istoty a bezpečia, ukázať im, že sme tu pre nich a aj takýmto spôsobom im oplatiť čas, ktorý nám venovali.

Ďalšiu aktivitu zameranú na zvyšovanie bezpečnostného povedomia seniorov plánujeme na našom gymnáziu uskutočniť v júni 2023. Tešíme sa na spoločné stretnutie a čas strávený s ľuďmi, ktorí majú záujem sa vzdelávať aj napriek tomu, že školské lavice už dávno opustili.

 

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Telekom, Nadácie Pontis a Nadácie ZSE.

 

Denné centrum – informácie: https://www.mckvp.sk/obcan/seniori/

Nadačný fond Telekom: https://nadacnyfondtelekom.sk/vyzvy/vyhlasujeme-vyzvu-zreli-na-dobu-digitalnu-2022/

Nadácia Pontis: https://www.nadaciapontis.sk/

Vzdelávací grantový program Výnimočné školy 2022/2023: https://www.nadaciazse.sk/projekt/vynimocne-skoly

Projekt #Informačnú bezpečnosť treba žiť (#IB treba žiť): https://cyberawareness.sk/projekt/

 

Fotogaléria

Foto: Kristína Pásztorová 1.Ag a Kiara Koščová 4.Ag